כיום קיים מעט מידע בנוגע לתוצאים ולפרופורציה של מטופלים עם סרטן שד גרורתי (MBC- metastatic breast cancer) עם גרורות לעצמות בלבד (BO – bone only).

מטרת המחקר היתה לתאר את התוצאים השונים של מטופלים עם BO MBC בניסויים קליניים ולבדוק האם קיימות סתירות בפירוש הרדיולוגי בין החוקרים ובין BICR - blinded independent central review.

לצורך האנליזה, החוקרים השתמשו במידע בנוגע ל-10,521 מטופלים שהשתתפו ב-13 ניסויים פרוספקטיביים שבוצעו על טיפולים ראשוניים או משלימים ל-MBC שהיו בתהליך של קבלת אישור כתרופה חדשה (New Drug) או כתרופה ביולוגית (Biologics License) משנת 2005.

החוקרים בדקו שלוש תתי קבוצות: BO, גרורות בעצמות יחד עם גרורות באזורים נוספים (BWO- bone with other metastases) ומטופלים ללא גרורות בעצמות (NBM- no bone metastases). החוקרים חישבו את שיעור האי-ההתאמה בשלב מוקדם ובשלב מאוחר בקרב 3,733 ו-2,813 מטופלים שעברו BICR, בהתאמה.

מתוך כל המחקרים שנבדקו, נמצאו 49% מטופלים עם גרורות בעצמות (טווח: 42% עד 73%). מחלה שהיא BO נמצאה בקרב 12.5% מהמטופלים (טווח: 4% עד 26%), עם תלות בתת הסוג של המחלה.

כאשר החוקרים העריכו את שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS- progression-free survival) ואת ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) של המטופלים, נמצא כי התוצאים של תת קבוצת ה-BO היו טובים יותר מאלה של תתי קבוצות אחרות ( יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל- BWO  בהקשר של PFS: 0.64, רווח בר סמך 95%: 0.591-0.696 ; יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל-NBM PF בהקשר של PFS: 0.70, רווח בר סמך 95%: 0.65-0.76 ; יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל-BWO בהקשר של OS: 0.56, רווח בר סמך 95%: 0.50-0.61;  יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל-NBM בהקשר של OS : 0.68, רווח בר סמך 95%: 0.61-0.76.

בנוסף, החוקרים מצאו כי שיעורי אי-התאמה המוקדמים היו גבוהים יותר ושיעורי אי-התאמה המאוחרים היו נמוכים יותר בקרב קבוצת ה-BO בהשוואה לקבוצות ה-BWO וה-NBM.

הסקירה הנוכחית מהווה את האנליזה הגדולה ביותר שבוצעה עד כה על מידע הקשור לקבוצת ה-BO המהווה תת קבוצה של MBC. מסקנות החוקרים היו כי שלתת הסוג BO, ישנם מאפייני התפתחות שונים בהשוואה ליתר ה-MBC. כמו כן, החוקרים מצאו כי ככל הנראה קיים הבדל באופן בו חוקרים מקומיים ביצעו הערכה של התקדמות המחלה ב-BO בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.

מקור:

Wedam, S.B. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,12.

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.6917

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  גרורות,  גרורות לעצמות,  מאפיינים רדיולוגיים,  הישרדות ללא מחלה,  הישרדות כוללת