הנוגדן המונוקלונאלי האנושי atezolizumab כנגד PDL1 הדגים פעילות אנטי-סרטנית ממושכת כטיפול יחיד במספר מקרים של סרטן שד triple negative. על מנת להעצים את פעילות התרופה, גישות קומבינטורית נבדקות לכימותרפיה ציטוטוקסית הידועות כגורמות למוות חיסוני של תאים סרטניים. במחקר שפורסם החודש בכתב העת היוקרתי Jama Oncology, קבוצה רב מרכזית של חוקרים אמריקאיים, בחנה את הבטיחות, סבילות, ופעילות קלינית ראשונית של NAB-paclitaxel ו-atezolizumab בסרטן שד גרורתי triple negative.

33 חולות בגיל ממוצע של 55 שנים (טווח, 32-84 שנים) קיבלו atezolizumab תוך ורידית NAB-paclitaxel תוך ורידי במקביל (מינימום 4 מחזורים). המדדים העיקריים היו בטיחות וסבילות. מדדי משנה כללו את שיעור התגובה הכולל הטוב ביותר על ידי קריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים; שיעור תגובה אובייקטיבי; משך התגובה; שיעור בקרת מחלות; הישרדות ללא התקדמות; הישרדות כוללת; וניתוח ביומרקרים בפתולוגיה.
כל החולות (100%) סבלו לפחות תופעת לוואי אחד הקשורה לטיפול, 24 חולים (73%) חוו ת"ל דרגה 3/4 כללית, ו-7 מהמטופלים (21%) חוו ת"ל דרגה 3/4 עם סימפטום מיוחד. לא היו מקרי מוות הקשורים לטיפול במחקר. שיעור התגובה האובייקטיבי היה 39.4% ( 22.9% -57.9%), וחציון משך התגובה היה 9.1 חודשים (2.0-20.9 חודשים). שיעור השליטה בהתקדמות המחלה היה 51.5% (33.5% -69.2%).

חציון משך הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת היו 5.5 חודשים (95% CI, 5.1-7.7 חודשים) ו-14.7 חודשים (10.1-לא ניתן להערכה), בהתאמה. התוספת של NAB-paclitaxel לא השפיעה על ביטוי סמנים ביולוגיים ולא שינתה משמעותית את ה-microenvironment של הגידול או את ההשפעות של atezolizumab על המערכת החיסונית.

במחקר שלב 1B של סרטן שד גרורתי tripe negative, השילוב של atezolizumab פלוס NAB-paclitaxel היה בעל פרופיל בטיחותי לניהול. התגלו תגובות אנטי סרטניות כולל בחולים שטופלו בעבר בטקסן.

מקור:

Adams, Sylvia, Jennifer R. Diamond, Erika Hamilton, Paula R. Pohlmann, Sara M. Tolaney, Ching-Wei Chang, Wei Zhang et al. "Atezolizumab plus nab-paclitaxel in the treatment of metastatic triple-negative breast cancer with 2-year survival follow-up: a phase 1b clinical trial." JAMA oncology (2018).

נושאים קשורים:  סרטן שד גרורתי,  nab-paclitaxel,  Taxane,  triple negative atezolizumab,  פלקסיטל מוצמד אלבומין,  ניסוי קליני,  מחקרים