קולטן אסטרוגן 15.03.2020

טורמיפן כטיפול בסרטן שד גרורתי

מינון גבוה של טורמיפן (toremifiene) כטיפול בסרטן שד גרורתי חיובי לקולטני הורמונים עם עמידות משנית למעכבי ארומטאז

כיום אין טיפולים מבוססים קו שני ומעלה לנשים לאחר גיל המעבר הסובלות מסרטן שד מתקדם או גרורתי חיובי לקולטנים להורמונים. במחקר זה נבדקה היעילות של טורמיפן (toremifiene) במינון גבוה (HD-TOR) באוכלוסיית מטופלות זו. בנוסף החוקריום בחנו האם עמידות של הגידול למעכב ארומטאז (AI) משפיעה על תוצאות הטיפול ב-HD-TOR.

המחקר בוצע על ידי ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות ממדגם של 19 נשים לאחר גיל המעבר עם סרטן שד  רגיש להורמונים, אשר קיבלו HD-TOR (מינון 120 מ"ג מדי יום) משנת 2012 עד 2016. משך המעקב החציוני היה 9.67 חודשים. שיעור התגובה הכללי (ORR) ושיעור התועלת הקלינית (CBR) הושוו בין תת קבוצות קליניות שונות, כולל חולות עם עמידות ראשונית או משנית ל- AI, כפי שהוגדרו על ידי העיתוי של הישנות או התקדמות.

במדגם זה נמצא כי ה-ORR הכולל היה 21.1%, וה-CBR היה 31.6%. בקרב חולות ללא גרורות בכבד, ה-CBR היה גבוה משמעותית (50% לעומת 0%, p = 0.044) משאר החולות.

תשעה מקרים הראו עמידות ראשונית ושמונה מקרים עמידות מישנית. הן ORR והן CBR היו גבוהים יותר בקרב חולות עם עמידות משנית (25% לעומת 0%, p = 0.087; 38% לעומת 11%, p = 0.29). חציון הזמן לאי ספיקת הטיפול (TTF) היה 6.2 חודשים בכל הקבוצה העמידה למעכבי ארומטאז (n = 17) והיה ארוך יותר בקבוצת העמידות המשנית מאשר בקבוצת העמידות הראשונית (8.40 לעומת 4.87 חודשים; דירוג יומן: p = 0.159). החוקרים מסכמים כי TOR במינון גבוה נמצא יעיל  במקרים של סרטן שד לאחר גיל המעבר עם עמידות משנית למעכבי ארומטאז בייחוד כאשר לא ניתן טיפול קודם במעכבי ארומטאז, וכאשר אין גרורות בכבד.

מקור:

Fushimi, Atsushi, Isao Tabei, Azusa Fuke, Tomoyoshi Okamoto, and Hiroshi Takeyama. "High-Dose Toremifene as a Promising Candidate Therapy for Hormone Receptor-Positive Metastatic Breast Cancer with Secondary Resistance to Aromatase Inhibitors." International Journal of Breast Cancer 2020 (2020).

נושאים קשורים:  קולטן אסטרוגן,  הישרדות,  סרטן שד רגיש להורמונים,  מעכבי ארומטאז,  toremifiene,  מחקרים