סרטן שד בהריון 15.03.2020

האם הריון לאחר סרטן שד קשור בירידה בתמותה?

נראה שהריון לאחר אבחנת סרטן שד היה קשור לתמותה נמוכה יותר מזו בהשוואה לחולות שלא נכנסו להריון

עבודה זו בחנה את הקשר בין הריון לאחר אבחנה של סרטן השד (BC) לבין תמותה בקרב חולות סרטן השד מטייוואן. לצורך השגת הנתונים החוקרים השתמשו ברשם הסרטן בטייוואן, במאגר הנתונים של ביטוח הבריאות הממלכתי המקומי ובמאגר הנתונים של רשם תעודות המוות הלאומי בטייוואן.

החוקרים כללו במחקר מטופלות שנכנסו להריון לאחר שאובחנו כחולות סרטן שד (n = 249). לכל חולת סרטן שד בהריון ארבעה חולות סרטן שד שאינן בהריון הותאמו כחולות בקרה לצרכי השוואה. חולות הבקרה הותאמו לפי הגיל באבחון, שנת האבחון וציון פרוגנוסטי בהתבסס על שלב המחלה, גודל הגידול, מעורבות בלוטות וסיווג היסטולוגי. משך הזמן ללא מחלה עבור נבדקות הביקורת שנבחרו היה ארוך יותר ממשך הזמן שבין אבחנת הסרטן להריון במטופלות ההריוניות. המעקב התבצע מיום ההריון ועד למועד הפטירה או 31 בדצמבר 2014, המוקדם מביניהם.

לאחר התאמה לפי גיל, שלב המחלה, בלוטות חיוביות וטיפול הורמונלי, החוקרים מצאו שהריון לאחר אבחנת סרטן השד קשור בתמותה נמוכה יותר בהשוואה להעדר הריון (HR = 0.44, 95% CI = 0.23-0.84), כולל סרטן חיובי לקולטני אסטרוגן (HR = 0.23, 95% CI = 0.07-0.77). הקשר היה בולט יותר עבור אלו שנכנסו להריון יותר משלוש שנים לאחר האבחנה בסרטן (HR = 0.19, 95% CI = 0.05-0.78).

החוקרים מסכמים כי מניתוח רטרוספקטיבי בפריסה ארצית בטייוואן נראה שהריון לאחר אבחנת סרטן שד היה קשור לתמותה נמוכה יותר מזו בהשוואה לחולות שלא נכנסו להריון תוך התאמה על פי  גיל, שנה בה אבחנה ומאפיינים קליניים.

מאמר זה מספק ראיות ברמה גבוהה המבוססות על אוכלוסיה אסייתית בנוגע להחלטה האם להרות לאחר אבחנה של סרטן השד, כולל סרטן החיובי לקולטן אסטרוגן. המחקר בוחן גם את הזמן האופטימלי לחולות הרוצות להיכנס להריון לאחר סרטן השד.

מקור:

Chuang, Shu‐Chun, Ching‐Hung Lin, Yen‐Shen Lu, and Chao Agnes Hsiung. "Mortality of Pregnancy Following Breast Cancer Diagnoses in Taiwanese Women." Oncologist 25, no. 2 (2020).

נושאים קשורים:  סרטן שד בהריון,  סרטן שד חיובי לקולטן אסטרוגן,  הישנות סרטן,  חזרת סרטן,  מחקרים