סרטן השד 05.07.2020

רעילות לכבד מטיפול בטרסטוזומאב אמטנסין בחולות סרטן השד

מטרת המטה-אנליזה הנוכחית זו היתה לחקור את הסיכון לתופעות לוואי בכבד בקרב חולי סרטן השד המקבלים T-DM1 בהשוואה לביקורת

טרסטוזומאב אמטנסין (T-DM1) הוא נוגדן ל-HER2 המיועד לטיפול בסרטן שד חיובי ל-HER2. אחת מתופעות הלוואי החמורות ביותר שדווחו לגבי T-DM1 היא רעילות לכבד. מטרת המטה-אנליזה הנוכחית היא לחקור את הסיכון לתופעות לוואי בכבד בקרב חולי סרטן השד המקבלים T-DM1 בהשוואה לביקורת.

מחברי המאמר ערכו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של ניסויים קליניים אקראיים (RCTs) בהם בוצעה השוואה בין T-DM1 לבין טיפול בקרה בחולים עם סרטן שד חיובי ל-HER2.

בהשוואה זו נכללו ניסויים קליניים שלב II / III RCTs בעלי גודל מדגם הניתן להערכה ובעלי דיווח זמין על מספר תופעות לוואי או שיעור אירועים של רעילות כבד. מחברי הסקירה חישבו סיכון יחסי (RR) ומרווחי ביטחון מקבילים של 95% (CI) לכל קטגוריה של עליות באנזימי כבד (aspartate aminotransferase  AST) ו-alanine aminotransferase) ALT).

שבעה RCTs נמצאו מתאימים לתנאי ההכללה הנ"ל ונכנסו למטה-אנליזה. ה-RR עבור עליות AST ו-ALT היה 3.24 (95% CIי2.16-4.86; p <0.00001) ו-2.90 (95% CIי1.98-4.23; p <0.00001), בהתאמה. ה-RR עבור עליות AST ו-ALT מדרגה גבוהה במיוחד היה: 2.73  (95% CIי1.07-6.93; p = 0.03) ו-2.17 (95% CIי1.34-3.50; p = 0.002, בהתאמה.

מחברי המטה-אנליזה מסכמים כי נראה מהמחקרים הנוכחיים שטיפול מבוסס T-DM1 קשור לסיכון מוגבר לעלייה באנזימי כבד.

מקור: 

Cobert, A. M., Helms, C., Larck, C., & Moore, D. C. (2020). Risk of hepatotoxicity with trastuzumab emtansine in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Therapeutic advances in drug safety11, 2042098620915058. https://doi.org/10.1177/2042098620915058

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  טרסטוזומאב אמטנסין,  רעילות כבדית