סרטן השד 19.07.2020

התפתחויות בטיפול ניאו-אדג'ובנטי לסרטן שד חיובי ל-HER2

מחקרים תרגומיים עשויים לשפר את היכולת לבחור מטופלות לטיפול ממוקד HER2 ולפיתוח אסטרטגיית טיפול חדשה הכוללת טיפול ממוקד PI3K ומעכבי נקודת בקרה חיסוניות

סרטן השד + HER2. אילוסטרציה

טיפול ניאו-אדג'ובנטי הפך לפרקטיקה קלינית סטנדרטית המשמשת להקטנת הגידול ולהגדלת היכולת לשמר את השד לאחר הטיפול הדפניטיבי. תוספת של טרסטוזומאב לכימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית מכפילה את שיעור חולות סרטן השד החיובי ל-HER2 המשיגות תגובה פתולוגית מלאה בסיום הטיפול.

חולות המגיעות לתגובה פתולוגית מלאה בטיפול מראות פרוגנוזה טובה יותר בהשוואה לנשים עם מחלה שיורית לאחר טיפול ניאו-אדג'ובנטי. דרך אחת להעלות עוד יותר את שיעור הנשים המגיעות לתגובה פתולוגית מלאה בסיום הטיפול המקדים היא התמקדות במסלול HER2 באמצעות שילוב טרסטוזומאב ופרטוזומאב.

במחקרים שונים נמצא כי כימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית עם טרסטוזומאב בתוספת פרטוזומאב נסבלת היטב, מעלה את שיעור התגובה בהשוואה לטיפול בטרסטוזומאב בלבד ומביאה לשיעור תגובה פתולוגית של כ-50%-70%.

אחד המחקרים החשובים ביותר על טיפולים ניאו-אדג'ובנטים הוא ניסויKATHERINE  בו נצפתה פרוגנוזה משופרת בקרב חולות עם מחלה שיורית לאחר טיפול ניאו-אדג'ובנטי. בניסוי הודגם שיפור בהישרדות ללא מחלה (DFS) עם מתן טרסטוזומאב אמטנסין גם לאחר הניתוח בחולות עם סרטן שד חיובי HER2 שסבלו ממחלה שיורית לאחר הטיפול הניאודג'ובנטי.

מחברי המאמר מדגישים כי מחקרים תרגומיים עשויים לשפר את היכולת לבחור מטופלים לטיפול ממוקד HER2 ולפיתוח אסטרטגיית טיפול חדשה הכוללת טיפול ממוקד  PI3Kומעכבי נקודת בקרה חיסוניות.

בסיום  הסקירה המחברים מציינים כי מחקרי היתכנות הבוחנים מחדש את היכולת של ביופסיית מחט לחזות תגובה פתולוגית מלאה לאחר טיפול ניאודג'ובנטי מצביעים על אפשרות שסטנדרטיזציה ושכלולים בהליך הביופסיה (כלומר, גודל המחט, מספר הדגימות וכו') יובילו בהמשך לאפשרות להימנע מההליך הניתוחי בחולות עם תגובה מלאה רדיולוגית.

מקור:

Takada M, Toi M. Neoadjuvant treatment for HER2-positive breast cancer [published online ahead of print, 2020 Jun 3].  Clin Oncol. 2020;cco-20-123. doi:10.21037/cco-20-123

נושאים קשורים:  סרטן השד,  מחקרים,  טרסטוזומאב,  פרטוזומאב,  neoplasms חזה,  Trastuzumab,  neoadjuvant,  Pertuzumab