מיעוטים אתניים 18.04.2021

האם מבדקים גנטיים ומבחני סיכון מפלים בין נשים ממוצאים אתניים שונים?

מחקר שהתפרסם בכתב העת Jama Oncology הראה כי נשים ממוצא לא-לבן נמצאות בסיכון מוגבר לתמותה בשל אי-התאמה במבדקים גנטיים ותבחיני סיכון לתמותה מסרטן

לאור השימוש הנרחב בבדיקת 21-gene recurrence score לצורך זיהוי מועמדות מתאימות לטיפול כימותרפי אדג'ובנטי, יש צורך לבדוק את הביצועים של ציון Oncotype DX Recurrence Score במטופלות ממגוון רקעים אתניים זאת על מנת לכייל את הבדיקות הללו, ולדייק את הגישה הטיפולית שיכלול גם נשים מקבוצות מיעוט אתני.

מטרת המחקר הייתה לבחון האם שיעורי תמותה ספציפית לסרטן השד בקרב נשים עם סרטן שד תלוי הורמונים מתפלג באופן שונה לפי גזע/מוצא אתני על פי סיווג הסיכון לחזרת הסרטן בשיטת Oncotype DX Recurrence Score. בנוסף בדקו האם יש הבדל בדיוק הפרוגנוזה לפי 21-Gene Recurrence Score בין מוצאים שונים.

המחקר בוצע במתכונת רטרוספקטיבית מבוסס אוכלוסייה על ידי שימוש בבסיס הנתונים של Surveillance, Epidemiology, and End Results Oncotype DX מהשנים 2004-2015. החוקרים העריכו את השרידות הספציפית לסרטן השד בקרב נשים בגילאי 18 ומעלה בארצות הברית שאובחנו בסרטן שד עם רצפטורים לאסטרוגן, עם אבחון שלב ראשוני של I-III בתאריכים 1 בינואר 2004 ועד 31 לדצמבר 2015. זאת בתנאי שגם שהגידול נבדק במעבדה הקלינית לבריאות גנומית (Genomic Health Clinical Laboratory). ניתוח המידע בוצע בין ה-20 לאפריל ועד ה-27 לספטמבר 2020.

התוצא הראשוני שנבדק היה תמותה ספציפית לסרטן שד בקרב נשים ממוצא אתני שונה, בריבוד לפי קבוצות הסיכון שהוגדרו על פי 21-Gene Recurrence Score. ניתוח משני השווה את הדיוק הפרוגנוסטי של ציון חזרת הסרטן בין קבוצות אתניות שונות.

בסך הכל אותרו 86,033 מקרים של נשים עם סרטן שד (גיל ממוצע של 57.6±10.6 שנים) עם בדיקת Oncotype DX Recurrence Score. מתוכן, 64,069 נשים היו ממוצא לבן (74.4%), 6,719 נשים ממוצא שחור (7.8%), 7,944 נשים ממוצא היספני (9.2%), 6,950 נשים ממוצא אסייתי/איי האוקיינוס השקט (8%) ו-351 נשים ממוצא אינדיאני/ילידי אלסקה.

תוצאות המחקר הדגימו כי לנשים ממוצא שחור יש הסתברות גבוהה יותר לקבל ציון הישנות גדול מ-25 מאשר נשים מגזע לבן (17% לעומת 13.7%, p<0.001). בקרב נשים עם סרטן ללא גרורות בבלוטות אקסילריות, מודלים לחישוב שיעורי תמותה מסרטן שד מתוקננים לפי גיל, מאפייני הגידול ומשטר הטיפול נמצא כי לנשים ממוצא שחור שיעורי תמותה גבוהים מנשים מגזע לבן, גם בריבוד פנימי לפי ציוני סיכון. עבור נשים ממוצא שחור עם ציוני הישנות של 0-10 נמצא יחס סיכונים של 2.54 (רווח בר-סמך של 95%; 1.44-4.5), עבור ציוני הישנות של 11-25 נמצא יחס הסיכונים של 1.64 (רווח בר-סמך של 95%; 1.23-2.18), עבור ציוני הישנות של 25 ומעלה נמצא יחס סיכונים 1.48 (רווח בר-סמך של 95%; 1.1-1.98).

הדיוק הפרוגנוסטי של ציוני ההישנות היה נמוך באופן מובהק עבור נשים ממוצא שחור, עם C-index של 0.656 (רווח בר-סמך של 95%; 0.592-0.72) לעומת 0.7 בקרב נשים מגזע לבן (רווח בר-סמך של 95%; 0.677-0.722) ברמת מובהקות של p=0.002.

מסקנות המחקר היו כי לנשים ממוצא שחור בארצות הברית יש הסתברות גבוהה יותר לקבל ציון הישנות גבוה ולמות מסרטן ללא מעורבות בלוטות אקסילריות, לעומת נשים ממוצא לבן עם אותם ציוני הישנות. מבחן Oncotype DX Breast Recurrence Score נמצא בעל דיוק פרוגנוסטי נמוך עבור נשים ממוצא שחור, מה שמרמז שמרכיבי התבחין הגנטי לבחינת מועמדות לטיפול כימותרפי אדג'ובנטי צריך כיול עבור אוכלוסיות עם מוצאים אתניים מגוונים.

מקור: 

Hoskins KF, et al (2021). “Association of Race/Ethnicity and the 21-Gene Recurrence Score With Breast Cancer–Specific Mortality Among US Women”. JAMA Oncology, January 2021; Vol. 7, Issue 3, p. 370–378. doi:10.1001/jamaoncol.2020.7320

נושאים קשורים:  מיעוטים אתניים,  סרטן השד,  גנטיקה,  מחקרים