סרטן השד 30.05.2021

גורמים פרוגנוסטיים ושרידות בחולות סרטן שד וגרורות במוח

תוצאות המחקר הראו כי השרידות הכוללת היתה קשורה באופן משמעותי למספר האתרים הגרורתיים ולמצב סוציואקונומי נמוך בקרב חולות סרטן שד וגרורות מוחיות בעת האבחון

מטרת המחקר היתה להעריך מאפיינים קליניקו-פתולוגיים וסוציואקונומיים אשר יכולים לשמש לניבוי שרידות משופרת אצל מטופלות החולות בסרטן שד מתקדם עם גרורות מוחיות סינכרוניות בעת האבחנה.

החוקרים אספו נתונים לגבי 3,943 חולות סרטן שד עם גרורות מוחיות בזמן האבחנה, וביניהם מידע הנוגע לסטטוס קולטנים (ER, PR, Her2) והשלב הקליני בהתקדמות המחלה. החוקרים בדקו את הקשר בין דפוס גרורות מוחיות למשתנים של המטופלת/מחלה.

תוצאות המחקר הראו כי השרידות הכוללת היתה קשורה באופן משמעותי למספר האתרים הגרורתיים (p<0.0001). מטופלות עם שני אתרי גרורות חוץ- קרניאליות נוספים ומעלה היו עם שרידות כוללת רעה יותר (8.8 חודשים משך חציוני, 95% רווח בר-סמך 7.8-9.9) בהשוואה למטופלות עם גרורות מוחיות בלבד (10.6 משך שרידות כוללת חציוני, 95% רווח בר-סמך 9.4-12.9).

גורמי סיכון אשר ניבאו פרוגנוזה רעה כללו מחלה טריפל-נגטיבית, דירוג תחלואה נלווית גבוה, גידולים בדרגת התמיינות ירודה, היסטולוגיה של חדירה לאונות, מעורבות גרורות במספר איברים וביטוח רפואי ממשלתי או חסר. גורמים אשר שיפרו שרידות כללו גיל צעיר ומוצא היספאני.

החוקרים סיכמו כי במסגרת המחקר הם זיהו גורמים שונים אשר היו קשורים לפרוגנוזה אצל מטופלות עם גרורות מוחיות בזמן אבחנה של סרטן שד. על פי החוקרים, סטטוס ביטוחי ואתגרים סוציואקונומיים קשורים עלולים להיות מוקד בעייתי הניתן לשיפור בהקשר זה.

מקור:

Zimmerman B.S. et. al (2021) Oncology DOI: https://doi.org/10.1159/000512212

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  פרוגנוזה,  גרורות במוח
תגובות