נשאיות מוטציה ל-BRCA 06.07.2021

האם נשים נשאיות למוטציות BRCA1/2 עם סרטן שד יכולות לעבור טיפול לשימור שד?

במחקר שהתפרסם בכתב העת JAMA Open Network מצאו כי עבור נשאים ל-BRCA1/2 טיפול לשימור שד או כריתת שד עם או ללא הקרנות נמצאו שווים מבחינת שרידות

מטרת המחקר הייתה להשוות את שיעור השרידות של נשים חולות בסרטן שד לאחר BCT או כריתת שד (mastectomy) בין נשאיות ל-BRCA1/2 לבין אלו שאינן נשאיות.

המחקר התבצע בשיטת מחקר עוקבה בסדרה עוקבת גדולה של 8,396 מטופלות שלא נבחרו לשם כך, עם סרטן שד ראשוני. הנשים עברו טיפול BCT, כריתת שד והקרנות או כריתת שד ללא הקרנות בין התאריכים 1 לאוקטובר 2003 עד 31 למאי 2015, במרכז השד של בית החולים האונקולוגי של אוניברסיטת Peking שבסין. כלל המטופלות נבדקו לסטטוס נשאות של BRCA1/2. ניתוח סטטיסטי בוצע בין התאריכים 1 למאי ועד ה-30 לספטמבר 2020.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו שרידות למרות סרטן שד (Breast cancer specific survival - BCSS), ושרידות כוללת (overall survival - OS). תוצאים משניים היו, שרידות ללא חזרה של המחלה, שרידות ללא חזרה מאוחרת, חזרת הגידול לשד בצד השני.

מתוך 8,396 מטופלים (8,378 נשים [99.8%]; בגילאים 50.8±11.4 שנים; 187 נשאים ל-BRCA1, 304 נשאים ל-BRCA2, 7,905 לא נשאים) 3,135 (37.3%) עברו טיפול BCT,י1,511 (18%) עברו כריתת שד עם הקרנות ו-3,750 (44.7%) עברו כריתת שד בלבד.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר מעקב ממוצע של 7.5 (טווח 0.3-16.6) שנים, נמצא כי לנשאים ל-BRCA1 ו-BRCA2 אשר טופלו על ידי BCT היו שיעורי שרידות זהים לאלו שטופלו על ידי כריתת שד והקרנות (BCSS: יחס סיכונים עבור BRCA1,י0.58 [רווח בר-סמך של 95%, 0.16-2.1]; p=0.41, יחס סיכונים עבור BRCA2י0.46 [רווח בר-סמך של 95%; 0.15-1.41]; p=0.17. OS: יחס סיכונים עבור BRCA1י0.61 [רווח בר-סמך של 95%, 0.18-2.12]; p=0.39, יחס סיכונים עבור BRCA2י0.72 [רווח בר-סמך של 95%; 0.26-1.96]; p=0.52) או כריתת שד בלבד (BCSS: יחס סיכונים עבור BRCA1,י0.70 [רווח בר-סמך של 95%, 0.22-2.2]; p=0.54, יחס סיכונים עבור BRCA2י0.59 [רווח בר-סמך של 95%; 0.18-1.93]; p=0.39. OS: יחס סיכונים עבור BRCA1י0.77 [רווח בר-סמך של 95%, 0.27-2.21]; p=0.63, יחס סיכונים עבור BRCA2י0.62 [רווח בר-סמך של 95%; 0.22-1.73]; p=0.37), לאחר תקנון לפקטורים פתלוגיים קליניים וטיפול מצומד (adjuvant). אלו שלא היו נשאים שעברו טיפול BCT נמצאו עם שיעורי שרידות גבוהים באופן מובהק ביחס לאלו שעברו כריתת שד עם הקרנות (BCSS: יחס סיכונים של 0.45 [רווח בר-סמך של 95%, 0.36-0.57], p<0.001; OS: יחס סיכונים של 0.46 [רווח בר-סמך של 95%, 0.37-0.58], p<0.001) או כריתת שד בלבד (BCSS: יחס סיכונים של 0.71 [רווח בר-סמך של 95%, 0.57-0.89], p=0.003; OS: יחס סיכונים של 0.71 [רווח בר-סמך של 95%, 0.58-0.87], p<0.001) לפי ניתוח רב משתני.

מסקנת החוקרים הייתה כי לנשאים של BRCA1/2 המטופלים ב-BCT יש שיעורי שרידות כמעט זהים לאלו שעברו כריתת שד עם או ללא הקרנות. מכיוון שכן, טיפול BCT יכול להוות פתרון עבור חולים עם נשאות ל-BRCA1/2 עם גידול מתאים לטיפול BCT.

מקור:

Wan Q, et al. (2021) “Comparison of Survival After Breast-Conserving Therapy vs Mastectomy Among Patients With or Without the BRCA1/2 Variant in a Large Series of Unselected Chinese Patients With Breast Cancer”. JAMA Open Network, April 2021. Vol. 4 Issue 4:e216259. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.6259

נושאים קשורים:  נשאיות מוטציה ל-BRCA,  BRCA 1/2,  שימור שד,  כריתת שד,  הקרנות,  מחקרים
תגובות