הדברת יתושים 26.12.2023

האם מוצרים להדברת יתושים מעלים את הסיכון לסרטן שד?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Breast Cancer Research לא נמצא קשר משמעותי בין שימוש במוצרים להדברת יתושים לבין הסיכון לפתח סרטן שד

מידע אפידמיולוגי על חשיפה לקוטלי חרקים והסיכון להתפתחות סרטן שד איננו חד-משמעי ומגיע לרוב ממדינות עם הכנסה ממוצעת גבוהה לנפש. בעזרת מידע מ-1,071 מקרים של סרטן שד עם אישוש פתולוגי ומ-2,096 מקרי ביקורת מתוך מחקר בריאות השד בגאנה שבוצע בין השנים 2013-2015 החוקרים בחנו את הקשר בין מוצרים להדברת יתושים שמטרתם להפחית שיעורי תחלואה במחלות המועברות על ידי יתושים, כגון מלריה, לבין תחלואה בסרטן שד.

מוצרי ההדברה כללו: רשתות המכילות חומר קוטל חרקים, סלילים דוחי יתושים, תרסיסים דוחי חרקים ומשחות עוריות להגנה אישית כנגד יתושים. החוקרים השתמשו ברגרסייה לוגיסטית רב-משתנית ופוליטומית על מנת להעריך את יחסי הסיכויים ורווחי בר-סמך של הסיכון לפתח סרטן שד לאחר תקנון עבור מערפלים אפשריים וגורמי סיכון ידועים.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב קבוצת מקרי הביקורת המוצרים הנפוצים ביותר שהיו בשימוש לצורך הדברת יתושים כללו: סלילים דוחי יתושים (65%), רשתות המכילות חומרים קוטלי חרקים (56%), תרסיסים דוחי חרקים (53%) ומשחות דוחות יתושים לשימוש עורי (15%). בהשוואה לקבוצת הייחוס של נבדקות שלא נחשפו לחומרי הדברת יתושים, לא נמצא קשר מובהק בין חשיפה לסלילים דוחי יתושים לבין הסיכון להתפתחות סרטן שד. לעומת זאת, נמצא קשר בין שימוש ברשתות המכילות חומר קוטל חרקים לבין הסיכון להתפתחות סרטן שד, אך הקשר שנמצא היה חלש ולא מובהק סטטיסטית. נבדקות שדיווחו עם שימוש בתרסיסים דוחי יתושים נמצאו בסיכון מוגבר לפתח סרטן שד בהשוואה לנשים שלא השתמשו כלל במוצרים להדברת יתושים, גם לאחר תקנון עבור כל שאר מוצרי ההדברה (יחס סיכויים של 1.42, רווח בר-סמך של 95%, 1.15-1.75). למחקר הייתה עוצמה מוגבלת לצורך זיהוי קשר בין שימוש במשחות עוריות לדחיית יתושים לבין הסיכון לסרטן שד. למרות שמיעוט הנבדקות דיווחו על שימוש בתרסיסים דוחי יתושים בתדירות שבועית/יומית או חודשית/פחות מחודשית, לא נצפתה מגמה בהתאם לתדירות השימוש בתרסיסים ולא נמצאו ראיות סטטיסטיות להטרוגניות של מצב הקולטנים לאסטרוגן (Estrogen Receptor - ER) (p-het>0.25).

מסקנת החוקרים הייתה כי עקב מגבלות בניתוח הנתונים לא ניתן היה להסיק קשר בין שימוש במשחות עוריות לדחיית יתושים לבין הסיכון לסרטן שד. בנוסף החוקרים מצאו ראיות מוגבלות בלבד בנוגע לקשר בין שימוש בסלילים לדחיית יתושים ורשתות עם חומרים לקטילת חרקים לבין הסיכון לסרטן שד. ממצאי המחקר בנוגע לקשר לסיכון לפתח סרטן שד מסוג מסויים, ובמיוחד הממצאים הקשורים לשימוש בתרסיסים, מצריכים מחקר נוסף.

מקור:

Olivos, N., Banta, J.E., Spencer-Hwang, R. et al. Mosquito control exposures and breast cancer risk: analysis of 1071 cases and 2096 controls from the Ghana Breast Health Study. Breast Cancer Res 25, 150 (2023). https://doi.org/10.1186/s13058-023-01737-x

נושאים קשורים:  הדברת יתושים,  סרטן השד,  קוטלי חרקים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו