סרטן השד 01.04.2024

אילו סמנים ביולוגיים מעידים על התקדמות והחמרה של סרטן שד?

במחקר נבחנו סמנים ביולוגיים על פני שלבים שונים של סרטן שד על מנת לאתר אילו סמנים מורים על שינוי במצב המחלה בכל שלב

בדיקת טסטוסטרון. אילוסטרציה

סרטן שד הוא הסרטן הנפוץ ביותר והמוביל מבחינת תמותה מסיבות אונקולוגיות בקרב נשים. עם זאת, חסר מידע בנוגע לסמנים המטולוגיים וביוכימיים המשפיעים על המהלך הטבעי של סרטן שד, החל מסרטן ממוקם in situ ועד תמותה.

במחקר נכללו 260,079 נשים מתוך מאגר הנתונים UK Biobank מבין השנים 2006-2010, ואלו נותרו במעקב עד שנת 2019 לצורך מדידה של 59 סמנים ביוכימיים והמטולוגיים המקושרים לסיכון לסרטן שד ולתמותה.

עוצמת הקשרים הוערכה בעזרת רגרסיה רב-משתנית על שם COX. על מנת להבין את המהלך הטבעי של סרטן שד, השתמשו במודלים לשרידות במצבים שונים על מנת לבחון את ההשפעה של סמנים ביולוגיים על מעבר ממצבים שונים של סרטן שד.

תוצאות המחקר הדגימו מתאם בין 11 סמנים ביולוגיים לבין סיכון להתפתחות סרטן שד פולשני, בהם סמנים דלקתיים והורמונים אנדוגניים. עוד נמצא כי רמות בסרום של טסטוסטרון נמצאו קשורים להימצאות של סרטן שד in situ.

מבין הסמנים, חלבון תגובתי Cי(C-Reactive Protein - CRP) נמצא קשור לסרטן שד פולשני ולהידרדרות למוות (יחס סיכונים עבור רביעון עליון של 1.46, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-1.97), בעוד רמות של טסטוסטרון והורמון גדילה דמויי אינסולין 1 (Insulin-Like Growth Factor 1 - IGF1) השפיעו יותר על השלבים המוקדמים של התפתחות סרטן שד (טסטוסטרון: יחס סיכונים עבור הרביעון העליון של 1.31, רווח בר-סמך של 95%, 1.12-1.53; IGF1: יחס סיכונים עבור הרביעון העליון של 1.17, רווח בר-סמך של 95%, 1-1.38).

מסקנת החוקרים היתה כי רמות בסרום של CRP, טסטוסטרון ו-IGF-1 משפיעים באופן שונה על המעבר בין שלבים שונים של סרטן שד. ממצאים אלה מאששים את התפקיד של דלקת ממושכת והורמונים אנדוגניים על התקדמות של סרטן שד. מחקר זה מדגיש עוד את הצורך במעקב הדוק אחרי סמנים ביולוגיים אלה במהלך התפתחות של סרטן שד.

מקור:

Hematological and biochemical markers influencing breast cancer risk and mortality: Prospective cohort study in the UK Biobank by multi-state models. Yanyu Zhang, Xiaoxi Huang, Xingxing Yu, Wei He ,Kamila Czene, Haomin Yang. The Breast February 2024

נושאים קשורים:  סמנים ביולוגיים,  דלקת כרונית,  חלבון תגובתי C,  פקטור גדילה דמויי אינסולין 1,  טסטוסטרון,  in situ,  סרטן השד
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו