סרטן שד 30.04.2024

מה משפיע על הופעת מחלת קרומי המוח בחולות סרטן שד?

במחקר נבחן מה הם המאפיינים המשפיעים על הופעה של מחלת קרומי המח המקושר לסרטן שד ועל שרידות החולות הסובלות מסיבוך זה. הנה התוצאות

רדיותרפיה לטיפול בסרטן השד. צילום: שאטרסטוק

מחלה של קרומי המוח המקושרת לסרטן שד (Breast cancer-related leptomeningeal disease - BC-LMD) הינה מחלה עגומה המופיעה עבור 5%-8% מהנבדקות עם סרטן שד (Breast Cancer - BC).

מחקר רטרוספקטיבי זה בחן את כלל הנבדקות שאובחנו עם BC-LMD במרכז האונקולוגי Moffitt בין השנים 2011-2020 על מנת לקבוע את השינויים בהיארעות של BC-LMD, מאפיינים המקושרים להתקדמות של BC עם מעורבות מערכת העצבים המרכזית (Central Nervous System - CNS) ל-BC-LMD ומאפיינים המקושרים לשרידות כוללת (Overall Survival - OS) של נבדקות אלו.

במחקר נכללו נבדקות עם BC וגרורות במוח ובשדרה. עבור נבדקות אשר פיתחו BC-LMD החוקרים השתמשו בעקומת שרידות על שם קפלן-מאייר, מבחן דירוג לוגריתמי ורגרסיה לוגיסטית חד ורב-משתנית על שם COX לצורך זיהוי מאפיינים המשפיעים על משך הזמן מהופעת גרורות מוחיות ועד BC-LMD ושרידות כוללת.

במחקר נכללו 128 נבדקות עם BC-LMD. תוצאות המחקר הדגימו כי יחס הנבדקות עם BC-LMD לכלל הנבדקות עם BC היה גבוה יותר בין השנים 2016-2020 בהשוואה לשנים 2011-2015.

עוד הודגם כי נבדקות עם BC חיובי לקולטנים להורמונים (Hormone Receptors - HR) וקולטנים מסוג HER2 מפתחות LMD לאחר משך זמן ארוך יותר בהשוואה לנבדקות עם סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים (Triple Negative Breast Cancer - TNBC).

טיפול סיסטמי והקרנה כלל מוחית (Whole Brain Radiotherapy - WBRT) נמצאו קשורים להתארכות משך הזמן עד החמרה ל-LMD בכלל הנבדקות. טיפול הורמונלי עבור נבדקות עם BC חיובי ל-HR נמצא במתאם עם עיכוב בהתפתחות LMD בנבדקות עם גרורות מוחיות.

טיפול עם לפטיניב נמצא קשור לעיכוב בהתפתחות LMD בנבדקות עם BC חיובי לקולטני HER2. נבדקות עם TNBC-LMD הדגימו OS קצר בהשוואה לאלו עם BC-LMD חיובי לקולטני HR או HER2.

טיפול סיסטמי, טיפול בהזרקה לתעלת השדרה (Intrathecal - IT) ו-WBRT נמצאו במתאם עם התארכות שרידות עבור כלל המטופלות. טיפול עם לפטיניב וטראסטוזומאב נמצאו קשורים לשיפור בשרידות כוללת של נבדקות עם BC-LMD חיובי לקולטני HER2.

מסקנת החוקרים היתה כי שיעורים גוברים של BC-LMD מספקים אתגר טיפולי יחד עם הזדמנויות לביצוע מחקרים קליניים. יש צורך דחוף בביצוע מחקרים פרוספקטיביים שיבחנו את התועלת של טיפול עם לפטיניב ו/או מעכבי טירוזין קינאז, טיפולים IT וטיפולים משולבים.

מקור:

Wallace, G., Kundalia, R., Vallebuona, E. et al. Factors associated with overall survival in breast cancer patients with leptomeningeal disease (LMD): a single institutional retrospective review. Breast Cancer Res 26, 55 (2024). https://doi.org/10.1186/s13058-024-01789-7

נושאים קשורים:  מחלה המערבת את קרומי המוח,  גרורות מוחיות,  שרידות כוללת,  קולטנים להורמונים,  טיפול תוך שדרתי,  הקרנה כלל מוחית,  סרטן שד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו