סרטן שד 30.04.2024

מנבאים להצלחת שתל PDX עבור חולות סרטן שד

במחקר נבחנו מאפיינים פנוטיפיים, גנטיים והיסטופתולוגיים של גידולי שד אשר משפיעים על הסיכוי לקליטת שתל זר המופק ממטופלות לצורך יצירת מודל של סרטן שד

סרטן השד. אילוסטרציה

מודלים המבוססים על שתל זר המופק ממטופלות (Patient-derived xenograft - PDX) משמשים ככלי אבחנתי חשוב לצורך הערכה קדם-טיפולית של תרופות חדשות. מודלים אלה משקפים בקירוב את המאפיינים הגנטיים, הפנוטיפיים וההיסטופתולוגיים של גידולי שד ראשוניים.

חרף הפוטנציאל של שיטה זו, אין תמימות דעים בספרות המקצועית בנוגע לשיעורי ההשתלה המוצלחים של PDX. מחקר זה ביקש לזהות מאפיינים עיקריים המקושרים להצלחה של שתל PDX עבור סרטן שד ראשוני.

החוקרים שילבו מידע קלינופתולוגי עם תכונות מורפולוגיות אשר כומתו באמצעות מודל מבוסס בינה מלאכותית (Artificial Intelligence - AI) על מנת לזהות גורמים עיקריים שמשפיעים על הצלחה בהשתלת PDX.

תוצאות ניתוח לוגיסטי רב-משתנית הדגימו כי גורמים רבים, ביניהם מדד תיוג Ki-67 גבוה (Ki-67 Labeling Index- Ki-67 LI) (p<0.001), גיל צעיר יותר בעת האבחנה (p=0.032), מצב לאחר טיפול כימותרפי ניאואד'גובנטי (Neoadjuvant Chemotherapy - NAC) (p=0.006), דירוג היסטולוגי גבוה (p=0.039), גודל שאת גדול יותר (p=0.029) ושיעורים גבוהים יותר של נמק תוך שאתי (p=0.027) וקרצינומה פולשנית תוך-שאתית (p=0.04), לפי הערכת AI, היוו מאפיינים משמעותיים לניבוי הצלחת השתלת PDX (שטח שתחת עקומה של 0.905).

בקבוצת הנבדקות שקיבלו NAC, שיעורי Ki-67 LI גבוהים יותר (p<0.001), דירוג נמוך יותר במדד Miller-Payne (p<0.001) וירידה בשיעור בלוטות שד תקינות בתוך הגידול, לפי הערכת AI (p=0.06), סיפקו ניבוי מצוין להערכת השתלת PDX מוצלחת (שטח תחת העקומה של 0.89).

מסקנת החוקרים היתה כי ערך גבוה של Ki-67 LI, גיל צעיר, מצב אחר NAC, דרגה היסטולוגית גבוהה יותר, שאת גדולה יותר ומאפיינים מבניים מסוימים נמצאו כמנבאים משמעותיים להצלחת שתל PDX עבור סרטן שד.

מקור:

Lee, J., Lee, G., Park, H.S. et al. Factors associated with engraftment success of patient-derived xenografts of breast cancer. Breast Cancer Res 26, 49 (2024). https://doi.org/10.1186/s13058-024-01794-w

נושאים קשורים:  סרטן שד,  שתל זר המופק ממטופלת,  מודל מחלה,  בינה מלאכותית,  מדד Ki-67,  כימותרפיה ניאואדג'ובנטית,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו