ד"ר עדי יוספוביץ

מנהל המכון לפתולוגיה, מרכז רפואי "קפלן"